Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμού:

 

Η εταιρεία με τίτλο AllAboutTravel που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Καραγεώργη Σερβίας 12-14 προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Ακτοπλοϊκά εισιτήρια οικονομικής θέσης για νησιά των Κυκλάδων ».

  1. Δικαίωμα συμμετοχής:Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι / εργαζόμενοι της εταιρείας ALLABOUTTRAVEL, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς τους έως 2ου βαθμού. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι κάτοικοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι κάτω από 18 θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση συμμετοχής από το γονέα ή κηδεμόνα και στην περίπτωση που κληρωθεί ως νικητής η παραλαβή θα πρέπει να γίνει από το γονέα ή κηδεμόνα που έδωσε συγκατάθεση για τη συμμετοχή.
  2. Τρόπος Συμμετοχής – Διάρκεια – Διαδικασία:Στην κλήρωση, θα λάβουν μέρος μόνο όσοι έχουν κάνει like και comment κάτω από τη δημοσίευση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 30/06 και ώρα 20:00 έως και τις 15/07 και ώρα 20:00. Διευκρινίζεται ρητά ότι οι συμμετοχές που τυχόν υποβληθούν μετά τη λήξη του Διαγωνισμού είναι άκυρες. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 17/07 και ώρα 20:00 σε Live Streaming Μετάδοση, με αυτοματοποιημένο μέσω της εφαρμογής woobox.com. Κατά τη διαδικασία της κλήρωσης, θα αναδειχθούν 2 νικητές και 2 αναπληρωματικοί.
  3. Δώρα – Ανακοίνωση νικητή:Ο κάθε ένας νικητής θα κερδίσει ένα ακτοπλοϊκό εισητήριο μετ’ επιστροφής αποκλειστικά για νησιά των Κυκλάδων. Τo Δώρo είναι προσωπικό και ο νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής αυτού με χρήματα ή αντικαταστάσιμα αντικείμενα. Σε περίπτωση που ο νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού ή να επιδείξει δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου. Ο νικητής του Διαγωνισμού θα ανακοινωθεί στη σελίδα www.allabouttravel.gr και στη σελίδα της εταιρείας στο Facebook: www.facebook.com/aattravelhub Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί στις 17/7
  4. Aκύρωση Συμμετοχών:Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές. (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του δώρου αποβεί άκαρπη (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν βρεθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή βρεθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δώρου.
  5. Προσωπικά δεδομένα:Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν από την διοργανώτρια εταιρεία και θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του διαγωνισμού, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών και την απόδοση των δώρων σε αυτούς.
  6. Αποδοχή των όρων:Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ, ΟΥΤΕ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ Ή ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΟ FACEBOOΚ, ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΤΟ FACEBOOK ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ή ΑΞΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ Ή ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΝ.